Τα προϊόντα μας είναι εγκεκριμένα από τους παρακάτω οργανισμούς.

NSF International

Ιδρύθηκε το 1944 στο πανεπιστήμιο του Michigan. Είναι ανεξάρτητος - μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Παρέχει υπηρεσίες όπως: πιστοποίηση προϊόντων, ανάπτυξη προτύπων, έλεγχος, εκπαίδευση και διαχείριση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, των τροφίμων, του νερού και καταναλωτικών προϊόντων. Πιστοποίηση με τα ANSI/NSF Standards No. 42, 44, 53, 58 και 61.
NSF/ANSI πρότυπο 42: Μείωση μολυσματικών παραγόντων όπως απομάκρυνση του χλωρίου 99% για καλύτερη γεύση και οσμή  

NSF/ANSI πρότυπο 44: Αυτό το πρότυπο καλύπτει τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την σκληρότητα σε δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές νερού μέσω της ανταλλαγής κατιόντων. Επίσης, επαληθεύει την ικανότητά του να μειώνει το ράδιο και το βάριο. 

NSF/ANSI πρότυπο 53: Μείωση μολυσματικών παραγόντων όπως Cryptosporidium, Giardia, μόλυβδο, πτητικές οργανικές χημικές ουσίες (VOCs), MTBE (μεθυλικός τριτογενής-βουτυλικός αιθέρας).

 NSF/ANSI πρότυπο 58: Το πρότυπο αυτό πιστοποιεί συστήματα αντίστροφης όσμωσης που χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικό ή δημόσιο πόσιμο νερό. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει μείωση ρύπων, φθορίου, χρωμίου, τρισθενές χρωμίου, διαλυμένα στερεά και νιτρικά άλατα.    

 NSF/ANSI πρότυπο 61: Πιστοποίηση προϊόντων που έρχονται σε επαφή με το νερό όπως: υλικά, εξαρτήματα συστήματα και χημικά (π.χ. ρητίνη).

Water Quality

To Water Quality Association είναι ένας είναι μια μη κερδοσκοπική διεθνή εμπορική ένωση που αντιπροσωπεύει τον οικιστικό, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο επεξεργασίας νερού. Σκοπός του είναι η διασφάλιση της ποιότητας νερού, η παροχή πληροφοριών, η εκπαίδευση των επαγγελματιών και η εργαστηριακή δοκιμή προόντων επεξεργασίας νερού.

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)

O σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να προωθήσει τους κανονισμούς του νερού έτσι ώστε να εφαρμόζονται σωστά με αποτέλεσμα την μείωση της μόλυνσης του νερού, των αποβλήτων αλλά και της αλόγιστης κατανάλωσης. Επίσης, εγκρίνει εξαρτήματα και υλικά ενώσεων σε συστήματα νερού τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα από τους καταναλωτές.

Ιταλικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης ποιότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων και πόσιμου νερού

Πιστοποιεί εταιρίες που εργάζονται στην παραγωγή συστημάτων, εξοπλισμού και μηχανημάτων για την επεξεργασία και τον μετασχηματισμό τροφών και για επαφή με πόσιμο νερό.

 

12233534_599909290150008_1866482071_n 12380177_611586485648955_356288462_n goldseal_waterquality 12052113_594321000708837_1355128690_n NSF_certificate 12182306_597716163702654_101820538_n 12231699_599909256816678_287847001_n